Planer för en modern idrottsanläggning

Huddinge kommun tar stora steg mot att förnya sin idrottsinfrastruktur genom att planera för en ny sim- och idrottshall i hjärtat av kommunen. Det nya projektet, som inkluderar även parkeringsmöjligheter och bostäder, öppnar upp för en modernare och mer funktionell anläggning som kommer att möta behoven hos invånarna i många år framöver.

Möjlighet att delta i samrådet för att påverka

Detaljplanen för den nya sim- och idrottshallen har varit på samråd under Q1 2024. Under denna tid hade medborgarna möjlighet att lämna sina synpunkter och åsikter om planerna. Det är en viktig möjlighet för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av sin kommun och att säkerställa att deras behov och önskemål beaktas.

3D rendering av planerad simhall i Huddinge
Bild från Huddinge.se

Ersätter Huddingehallen

Den nya sim- och idrottshallen är tänkt att ersätta den befintliga Huddingehallen, som inte längre uppfyller dagens krav och behov. Med en modernare infrastruktur och uppdaterade tekniska system kommer den nya anläggningen att erbjuda förbättrade möjligheter för både simning och andra idrottsaktiviteter.

Invånarna uppmanas att besöka Huddinge.se för mer information om planerna och hur de kan lämna sina synpunkter. Planhandlingarna finns också tillgängliga på kommunens servicecenter på Patron Pehrs väg 6 och Huddinge huvudbibliotek, Kommunalvägen 28 A. Det finns även möjlighet att delta i ett öppet hus den 8 februari för att träffa representanter som arbetar med detaljplanen.

Så kan du påverka framtiden

Genom att delta i detta samrådet eller samråd för andra beslut och planer får man som invånarna möjlighet att påverka utvecklingen och säkerställa att deras behov och önskemål beaktas. Beslut som att bygga en ny sim- och idrottshall i centrala Huddinge grundar sig i det här fallet på behovsanalys och önskan att förnya kommunens idrottsanläggningar för framtiden. Men trots detta är det ändå viktigt att göra sin röst hörd.

Vad tycker du om planerna?