De som föddes någon gång under 1960-talet, hade få kompisar som levde i skilda familjer. Åtminstone om man ska tro statistiken, och det som människor berättar om den här tiden. Och om det någon gång hände (vilket det förstås gjorde det) så skämdes barnen för att berätta för andra att deras föräldrar skulle skiljas.

I och med att det var så pass få ändå som skiljde sig – jämfört med dagens antal skilsmässor, trodde man att de familjer som gick igenom en skilsmässa levde i en slags social misär. Man kan föreställa sig att deras sinnebild för skilsmässofamiljer hade föräldrar som grälade, söp och kastade saker på varandra. Kanske man tänkte sig att de stackars barnen enbart hade trasiga kläder, var smala, glåmiga och olyckliga. Och att de kämpande och ensamstående mammorna fick leva sina liv utarbetade och utan pengar. Så långt ifrån hur skilsmässofamiljer lever idag.

Idag är hälften av alla äktenskap och sambopar skilda

Man säger att det beror på att båda föräldrar är mer ekonomiskt oberoende. Framför allt attt kvinnorna tjänar mer pengar nu än när 1960-talets ungar var små. Det har ju hänt en hel del sedan dess. 1970-talet innebar stora förändringar för kvinnor. Under 1980-talet satsade alla på sig själva. För flertalet kvinnor ledde det till att de utbildade sig, blev läkare, advokater, sjiksköterskor, lärare och så vidare.

Männen tog på sig att vara mer närvarande. Tog med barnen på fotbollsmatcher, fiskade med dem osv. Idag ser vi ett ganska jämställt samhälle. Både män och kvinnor förväntas arbeta tills de blir pensionärer.

Men hur mår barnen när föräldrarna ska satsa på sina karriärer?

Som tur är, finns det ju fler människor som kan vara närvarande, vettiga vuxna i barnens närhet. Mor- och farföräldrar kan vara närvarande och ge stabilitet. Syskon, grannar och inte minst skolan och fritidsverksamheterna betyder mycket för barnen. Men hur blir det om man skär ner på skolan? Fritids och meningsfulla fritidsaktiviteter? Och när föräldrarna sedan ska bo isär, på varsitt håll, hur går det då med barnen?

Trenden, som alla advokater berättar om är att vårdnadstvisterna blir fler. Men intebara det, de blir också mer infekterade. Båda parter agerar oresonligt och båda föräldrar kan driva en vårdnadstvist som kan vara fördande för alla inblandade parter.

I den bästa av världar ska inte en skilsmässa innebära en vårdnadstvist. Det finns verkliga skäl för en vårdnadstvist om det är så att den ena föräldern (oftast en man) som är våldsam, mot den andra föräldern eller mot barnen.Om, någon förälder utsätter barnen för misshandel; psykisk eller fysisk. Det är i sådana fall som den andra föräldern måste inleda en vårdnadstvist för att få ensam vårdnad om barnen.

Det allra vilktiogastse när man inleder en vårdnadstvist är att skaffa sig en advokat osm är duktig på vårdnadstvister. De finns en del advokater som är duktiga på vårdnadstvist i Västerås, om man bor där.