Har ni ett företag i Stockholm och funderar på att börsnotera företaget? Att börsnotera ett företag, innebär bland annat att man har ett stort kapital i företaget och stora finansiella muskler. Det finns flera fördelar med att börsnotera företaget. Man får chansen att ta in stora mängder kapital. Har man ett attraktivt bolag med många bra produkter så har man chansen att många vill bli aktieägare i företaget. Samtidigt finns det en risk med att det kommer in ”kleti och pleti” som aktieägare.

Som företag gäller det att skydda sitt bolag, så det bästa sättet att skydda det är ju att endast sälja ett begränsat antal aktier. Ju fler aktieandelar som man säljer, desto fler ”ägare” får du ju in i företaget. Dessa kallar man in när det är dags för bolagsstämma. Ofta blir bolagsstämman som ett årsmöte för företaget när aktieägarna får chans till insyn, ställa frågor och ge synpunkter på företaget. De äger ju en mindre eller större andel aktier i företaget och får chansen att ställa alla frågor som de vill.

  • Hur mycket kapital kan vi ta in?

Att ta in kapital i företaget ger möjligheten att satsa på investeringar, anställa fler i personalen och satsa ännu mer på företaget.

  • Vad bör vi tänka på i vårt strategiska arbete för att fånga investerares intresse?

Att göra investerare intresserad av företaget är oftast att visa på att man har tillräckligt attraktiva produkter och, eller tjänster så att allmänheten (med pengar) blir intresserade att köpa in sig i bolaget och sedan få ut sin andel i aktieutdelning.

  • Är en nyemission rätt finansieringsform för oss?

Att börsnotera sitt företag innebär att man genomför en nyemission, vilket är som att öppna sin ”affär” och släppa in kunder. En emission innebär att man öppnar för investerare att köpa in sig i företaget. Men vad händer om ”ingen” vill köpa in sig i företaget eller om man får in ”fel” aktieägare? Ett sätt att skydda sig mot det vid en nyemission är att genomföra en riktad emission. Det är precis som namnet säger, ett sätt att på ett väldigt riktat sätt, få in nya aktieägare och investerare.