Om du är arbetslös, så är du inte ensam om det. Just i år har vi i Sverige en arbetslöshet på 6,6%. Det är mer vad som var den förra socialdemokratiska regeringens mål på 4%. Samtidigt som alla som förs in i statistiken som “arbetslösa” så är det en viss % som arbetar svart. Många av de som benämns som arbetslösa studerar, så själva ”sysselsättningen” är högre än vad den officiella statistiken säger. Av 6,6% av den svenska befolkningen som sägs vara arbetslös, innebär att 34 013 är arbetssökande, ungefär lika många som har fått arbete under innevarande år.
Bland ungdomarna är det fler som är arbetssökande; 8,3% d.v.s 39 284 ungdomar mellan 18-24 år som är öppet arbetslösa.

Trots 6% arbetslöshet går ekonomin bra

Så i jämförelse med många andra länder i EU och runt om i världen så går det ändå ganska bra för svensk ekonomi, oavsett nyheternas rubriker om att det går dåligt för Sverige. I vårt avlånga land finns mer än 1,5 miljoner företag varav dessa 1 674 052 företag erbjuder de så många som 1 324 079 arbeten för vår stora befolkning. 99,7 % av dem är privatägda och ägs som 99,7% aktiebolag (det vill säga att de äger mer än 50 000 kronor i sitt kapitalinnehav). Av alla bolag är 617 710 kommunala bolag, det vill säga att de ägs av någon av våra kommuner i Sverige.

Nästan hälften är egenföretagare

Så många som 42%, alltså nästan hälften av alla företag är en mansföretag. Att ha och starta eget företag är bra om man är arbetslös. Att vara “mellan 2 arbeten” kan annars innebära en dipp i självförtroendet. Som egenföretagare är man oftast tvungen att uträtta allt arbete själv. Är man duktig och får många uppdrag, så kan det bli svårt att hinna med alla arbetsuppgifter, som till exempel att föra bokföring själv. Det är då som kan anlita en redovisningsbyrå för all redovisning som man som egenföretagare inte hinner med men som man är tvungen enligt lag att göra.